ENGLISH

Anasayfa

Çalışmalar

Araştırmacılar

Projeler

Yayınlar

Laboratuvar

Aktiviteler

Fotoğraflar

İletişim

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ

Hücre Kültür ve Doku Mühendisligi Laboratuvarı

DUYURULAR:

Web sitemiz güncellenmiştir: 6 Ekim 2010

İLETİŞİM

cellculture305@gmail.com

Prof.Dr.Adil M.Allahverdiyev
Yrd.Doç.Dr. Melahat Bağırova
webmaster: Rabia Çakır Koç

Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Laboratuarı’nda tıbbi biyoloji çalışmalarının temelini oluşturan araştırmalar ilk kez olarak 16.11.2006 tarihinde Prof. Dr. Adil M. Allahverdiyev (tıp profesörü) ve Yrd.Doç.Dr Melahat Bağırova’nın (tıp uzmanı) önderliğinde başlatılmış olup halen devam etmektedir. Yürütülen projeler ve yüksek lisans-doktora tez çalışmaları ile laboratuarın çalışma alanları giderek büyümektedir. Ulusal ve Uluslar arası düzeyde çeşitli bilim adamları ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği grubunda yürütülen çalışmalar DPT, TUBİTAK ve BAP tarafından desteklenmektedir.

ÇALIŞMALARIN HEDEFLERİ;


- Aşı geliştirilmesi
- Enfeksiyon etkenleri ile polimerler arasındaki etkileşimlerin incelenmesi
- Enfeksiyon hastalıklarına karşı yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesi
- Enfeksiyon ile kök hücreler arasındaki etkileşimlerin incelenmesi
-Nanobiyoteknoloji: Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde nanopartiküllere dayalı yeni yaklaşımların geliştirilmesi
- Enfeksiyon hastalıklarının etkenlerinde kullanılan ilaçlara karşı dirençliliğin tayini için yeni yöntemlerin geliştirilmesi
- Enfeksiyon ve apoptoz
- Meme kanserine karşı yeni antikanserojen ilaçların geliştirilmesi