2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavları Hakkında

Bu dönem için doktora yeterlik sınav başvuruları tamamlanmış ve jüri önerisi ile sınav süreci başlamıştır. Tüm öğrenciler için jüri önerisinin 22.10.2021 tarihine kadar enstitüye iletilmesi gerekiyor, ilgili form bu tarihten önce hazırlanıp bölüm sekreterliğine ulaştırılmalıdır.

Yazılı sınavı 30.11.2021 tarihinde saat 11:00'da KMB-302 numaralı sınıfta yüz yüze yapılması planlanmıştır. Her öğrencinin yazılı sınav sorularını danışmanı ve jüri üyeleri öğrencinin aldığı dersler dikkate alınarak soru hazırlayacak ve sınavların okunması sağlanacaktır. Sözlü sınavlar da 20.12.2021 tarihinden önce, yüz yüze yada çevrimiçi olarak belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilecektir. 

 

Doktora Yeterlilik Sınavının Uygulanmasına Yönelik Önemli Hususlar için tıklayınız.

Yeterlilik Başvuru Listesi için tıklayınız.

FR-1229 FBE Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Öneri Formu (TIKLAYINIZ)

FR-1227 FBE Doktora Yeterlilik Sınavı Değerlendirme Tutanağı (TIKLAYINIZ