Başka Bölümlerden Ders Seçmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Başka bölümlerden Müfredat Dışı ders seçmek isteyen öğrencilerimiz bu kılavuzu dikkate alabilirler.