Dereceye Girme Durumu Olan Öğrenciler Hakkında

  • 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle mezun durumda olup dereceye girme durumu olan çift anadal öğrencilerimizin stajlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle mezun durumda olan çift anadal öğrencilerimizin not çizelgesinde saydırmadıkları diğer bölümlerden aldıkları ve saydırmak istedikleri (yan dal, anadal) derslerinin dilekçelerini en geç 16 Haziran 2019 Saat 12:00’a kadar bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle mezun durumda olan lisans öğretim programına kayıtlı, dereceye girme durumu olan öğrencilerimizin misafir öğrenci statüsünde aldıkları dersleri varsa eğer bu derslerinin not çizelgelerinin işlenmesi durumunu takip etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca stajlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.