Lisansüstü Öğrencilerin GSIS Şifreleri

Yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrenciler GSIS şifrelerini bölüm sekreterliğinden kimliklerini ibraz ederek imza karşılığı bölümden teslim alabilir. 

Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı