Resmi Belgeler Hakkında

Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı'nın vermekle yükümlü olduğu resmi belgelerin, talep eden öğrencinin imzalı isteği sonrası, sadece kendisine teslimi yapılacaktır. Zorunlu durumlarda sadece öğrencinin imzalı dilekçe yolu ile vekalet verdiği kişiye, kişinin kendi kimlik beyanı şartıyla teslim edilebilecektir. E-mail veya posta yoluyla resmi evrak gönderimi yapılmayacaktır.

Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı