Ders Seçimi Yapacak Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine

Aşağıdaki linkte verilen duyuru metni ders kayıt aşamasında dikkat edilecek hususlar ve senato esaslarında yapılan güncellemeler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Lütfen dosyayı sonuna kadar okuyunuz.

 

http://www.fbe.yildiz.edu.tr/duyurular/832/T%C3%BCm-%C3%96%C4%9Frencilerin-Dikkatine--Ders-Se%C3%A7imi-Hakk%C4%B1nda-