Temel Bilgisayar Bilimleri 2. Vizesi hk.

Dr.Öğrt.Üyesi Alper YILMAZ tarafından verilen ENF1170 kodlu "Introductory Computer Sciences" dersinin 2. vizesi 21 Aralık 2018'de 10:00-12:00 saatleri arasında KMB-321, KMB-318 ve KMB-213-A numaralı sınıflarda yapılacaktır.