Proje ve Bitirme Çalışması Öğrenci-Danışman Listeleri

2018-2019 Bahar yarıyılında Proje ve Bİtirme Çalışması dersi alacak öğrencilerin danışman öğretim üyeleri belirlenmiştir. İlgili dosyalar ekte verilmiştir.

Öğrencilerin ilgili dersleri 2018-2019 Bahar yarıyılı ders seçim haftasında ilgili öğretim üyesinin grubundan seçmesi gerekmektedir.

 

/media/files/proje_duyuru.xlsx

/media/files/bitirme_duyuru.xlsx