DUYURULAR
18.05.2018
Yeni Yönetmelikler hk. (Güncelleme: 18.05.2018)
18.05.2018
Bitirme Çalışması ve Proje Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine (Güncelleme: 18.05.2018)
16.05.2018
Lisans Programları Final Sınavları Takvimi
16.05.2018
Mazeret Sınavları
08.05.2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Eğitim Bilgileri
08.05.2018
İstanbul Kalkınma Ajansı Yaz Staj Programı
26.04.2018
Staj Yapacak Öğrencilerin Dİkkatine
18.04.2018
Biyomühendislik Bölümü Lisans Programları Yeni Eğitim Planları hk.
27.03.2018
Doktora Yeterlilik Sınavı Sonuçları
23.03.2018
Bursiyer İlanı
22.03.2018
Doktora Yeterlik Sınavı hk.
21.03.2018
2018-2019 Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı (Toplantı Saati Güncellenmiştir.)
21.03.2018
Lisans Programları Vize Sınavları Takvimi
16.03.2018
Doktora Yeterlilik Sınavı 2. Aşama Yazılı Sınav Dersleri
16.03.2018
İş İlanı
16.03.2018
Kongre Organizasyonunda Görev Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine
12.03.2018
Erasmus Yerleştirmeleri (Güncelleme 12.03.2018)
08.03.2018
Doktora Yeterlik Sınavı hk.
05.03.2018
Bitirme Tezi ve Proje Şablonları
28.02.2018
Erasmus Toplantısı
27.02.2018
Lisansüstü Öğrenci Kimlikleri
25.02.2018
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler hk.
23.02.2018
Erasmus Bilgilendirme Sunumu
23.02.2018
Öğrenci Staj Listeleri
16.02.2018
Biyomühendislik Laboratuvarı 2 ve Mühendislik Laboratuvarı Ders Toplantıları
15.02.2018
Lisansüstü Ders Programı, Bilimsel Hazırlık Dersleri ve Uzmanlık Alan Dersleri hk. (15.02.2018 tarihinde güncellenmiştir.)
09.02.2018
Kapanan Dersler hk.
07.02.2018
Tüm Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine
02.02.2018
Ders Kontenjan Arttırımları hk.
02.02.2018
Biyomühendislik Bölümü Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine
Yeni Yönetmelikler hk. (Güncelleme: 18.05.2018)
18.05.2018

Değerli öğrencilerimiz,


Üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni yönetmelikler ektedir. Azami süresini tamamlayan öğrencilerin ilgili yönetmeliği dikkatle okumalar büyük önem arz etmektedir.

 

Diğer yönetmeliklerde eklenen yeni maddeler ise şunlardır:

 

 e) Bir dersin başarı değerlendirmesinde; not ortalamasının, yüz tam not üzerinden en az kırk olması gerekir. (27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı R.G. ile bu bent eklenmiştir.) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.)

 

(3) Öğrenci, 2. sınıftan başlayarak öncelikle bir önceki sınıftan (alttan) başarısız olduğu dersleri almak
zorundadır. Ders kredi sınırını aşmamak şartıyla bulunduğu veya (1). ve (2). fıkralardaki şartlara bağlı
kalarak bir sonraki (üstten) sınıftan ders alabilir. (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile
uygulamaya konulacaktır.) (12.04.2018/02-08 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(c) Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır. Bu şartı sağlayan öğrenciler, iş bu esaslarda belirtilen ders kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler. (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile uygulamaya konulacaktır. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

17. Yabancı dil hazırlık beklemeli tüm öğrenciler, beklemeli oldukları yarıyıllara ait katkı payı/öğrenim ücretini öderler. Yarıyıl sonlarında yapılan İYS sınavına girmek istemeyen ve ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından faydalanmak istemeyen öğrencilerin, bu durumlarını belirtir bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksek Okuluna başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrencilerle ilgili alınacak YDYO Kurul kararının bir örneği, Harç Birimine gönderilir. 12.04.2018 tarih ve 2018/02-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) 


Öğrencinin üniversitemizdeki öğrenimi sırasında eşzamanlı olarak diğer bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim (Önlisans, Açık veya Uzaktan Öğretim Programları vb) görürken başarılı olduğu ders/derslerden muafiyet talebi kabul edilmez. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)


b. Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü Lisansüstü programlarda aldığı dersler için de eşdeğerlik talebinde bulunabilir. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)

 

Mühendislik Tamamlama Programına kayıt olan veya aynı yolla üniversitemiz programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları en fazla 3 dersten muaf edilirler. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)

 

İlgili dökümanlar